Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zoznam študentov

Študenti špecializačného odboru GASTROENTEROLÓGIA

Aktualizácia k 1.5.2017

MUDr. Juraj LETKOVSKÝ
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zaradenia: 18.02.2013

MUDr. Peter ZITA
ZITA MED s.r.o., Topoľčany
Termín zaradenia: 19.03.2013

MUDr. Jana BÚCOVÁ
Interné odd. UNsP MB Bratislava
Termín zaradenia: 10.04.2013
Štúdium prerušené: 20.08.2014 - 06.10.2017

MUDr. Gabriela PEKOVÁ, rod. SENAJOVÁ
I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Termín zaradenia: 01.02.2014

MUDr. Erika KESELIOVÁ
Gastroenterologické a hepatologické centrum, KM Management, Nitra
Termín zaradenia: 01.10.2014

MUDr. Branislav KUČINSKÝ
I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP Košice
Termín zaradenia: 01.10.2014

MUDr. Katarína KOVALČÍKOVÁ
Gastroenterologické a hepatologické centrum, KM Management, Nitra
Termín zaradenia: 04.02.2015

MUDr. Tomáš MOLOVČÁK
Interné oddelenie Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský  Mikuláš
Termín zaradenia: 01.02.2015

MUDr. Dominika GALLOVIČOVÁ
Interné oddelenie NsP Kežmarok
Termín zaradenia: 01.10.2015

MUDr. Zuzana LEŠKOVÁ
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zaradenia: 01.02.2016

MUDr. Peter SABAKA, PhD.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zaradenia: 01.10.2016

MUDr. Matej HLISTA
Interné oddelenie FN Trenčín
Termín zaradenia: 01.02.2017

Absolventi špecializačného štúdia

Špecializačná skúška 24.11.2016:

MUDr. Veronika Suchá

MUDr. Igor Šturdík 

 

Špecializačná skúška 24.10.2013:

MUDr. Zuzana Pekarovičová