Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zoznam študentov

Študenti špecializačného štúdia ENDOKRINOLÓGIA

MUDr. Dana HOLOVÁČOVÁ
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zaradenia: 12.06.2012

MUDr. Vica NAGY, rod. Eva BOGNÁROVÁ
Interné oddelenie NsP Dunajská Streda
Termín zaradenia: 01.02.2014

MUDr. Michal KOREŇ, PhD.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zaradenia: 01.10.2014

MUDr. Jana HLAVAČKOVÁ
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zariadenia: 01.02.2015

MUDr. Lucia BĚČÁKOVÁ
III. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zariadenia: 01.10.2015

MUDr. Alexandra ZÁMEČNÍKOVÁ
Interné oddelenie NsP Malacky
Termín zariadenia: 01.10.2015

MUDr. Michal MOKÁŇ
I. interná klinika JLF UK a UN Martin
Termín zariadenia: 03.11.2015

MUDr. Ivana SÁGOVÁ, PhD.
I. interná klinika JLF UK a UN Martin
Termín zariadenia: 03.02.2016

MUDr. Juliana GREGOVÁ
Endokrinologické oddelenie NEDÚ Ľubochňa
Termín zariadenia: 01.02.2016

MUDr. Alena UHRINOVÁ, PhD.
II. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zariadenia: 01.02.2016

MUDr. Elena MORAVČÍKOVÁ
Endokrinologické oddelenie NEDÚ Ľubochňa
Termín zariadenia: 24.02.2016

MUDr. Matej BENDŽALA, PhD.
I. interná klinika LFUK a UN Bratislava
Termín zaradenia: 01.10.2016

MUDr. Katarína PLAUTEROVÁ
Interná oddelenie Forlife n.o. Komárno
Termín zaradenia: 01.10.2016

MUDr. Vlasta RIASHKO
Interné oddelenie VN Žiar nad Hronom
Termín zaradenia: 01.10.2016

MUDr. Martina VAGÁŇOVÁ
Interné oddelenie NsP Zvolen 
Termín zaradenia: 01.10.2016

MUDr. Martin ŠABÍK
Interné oddelenie Dolnooravská NsP Dolný Kubín
Termín zaradenia: 01.02.2017

Absolventi špecializačného štúdia

 

Špecializačná skúška: 01.12.2016

MUDr. Marián Štrbák

 

Špecializačná skúška: 28.11.2014

MUDr. Natália Čamborová

MUDr. Martin Kužma, PhD.

MUDr. Eva Némethová, PhD. (rod. Lalciková)

 

Špecializačná skúška: 23.11.2012

MUDr. Adriana Bednárová, PhD. (rod. Baňárová)

MUDr. Andrea Boháčiková

MUDr. Zuzana Šípošová (rod. Teliarová)