Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Endokrinológia - špecializačné štúdium

Endokrinológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, klinikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb endokrinného systému, metabolických ochorení kostí, diabetes mellitus, ďalších metabolických ochorení a porúch výživy. Endokrinológia tvorí jednotnú sústavu s internistickými odbormi, s ktorými má spoločný základ a spoločný kmeň špecializačného štúdia. Špecializačné štúdium trvá 5 rokov. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

V. interná klinika LFUK a UNB je akreditovaným pracoviskom LFUK pre špecializačný program v zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore ENDOKRINOLÓGIA.

Odborný garant: Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Lektorský zbor pre teoretickú časť

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP
V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.
I. Rádiologická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. 
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, 833 06 Bratislava

prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.
I. chirurgická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin. 
I. Interná klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, Limbova 5, 833 40 Bratislava

doc. MUDr. Soňa Baloghová, PhD. 
Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OúsA,Heydukova 10, 821 50 Bratislava

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. 
V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. Interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Lektorský zbor pre praktickú časť

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I. Interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD. 
Endokrinologické oddelenie NEDÚ, Ľubochňa 034 91

MUDr. Darina Malacká
Endokrinologická ambulancia, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

MUDr. Darina Návratová
V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

MUDr. Patrícia Páleníková, PhD. 
V. interná klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc. 
II. detská klinika LFUK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava

MUDr. Dagmar Prokešová
Endokrinologická ambulancia, Poliklinika Atrium, Rezedova 5, 821 01 Bratislava

MUDr. Igor Vereš
Ivemed, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Komisia pre špecializačnú skúšku

Predseda komisie:

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH., FRCP

Členovia komisie:

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
, FRCP
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof.

doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

Program štúdia