Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomanti na klinike

Rok ukončenie DP 2019

Michal Pečík
Téma:  Veľkosť lipoproteínových partikúl u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom
Vedúci DP: prof. MUDr. A. Dukát, CSc., FRCP, FESC. 

Patrik Hudec
Téma:  Prínos sonografie v hodnotení subklinickej aktivity reumatoidnej artritídy
Vedúci DP: doc. MUDr. Z. Killinger, PhD. 

Barbora Takáčová
Téma:  Extracelulárna DNA ako marker aktivity ochorenia u pacientov s črevnými zápalovými ochoreniami 
Vedúci DP: doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.