Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Urologická klinika LF UK a UN Bratislava

Plán prednášok v odbore urológia pre študentov 5.ročníka všeobecného lekárstva LFUK v Bratislave

Dátum                    Téma                                                                     Prednášajúci

9.11.2017               akútne situácie v urológii                                    prof.Breza

16.11.2017             maligné ochorenia urogenitálneho traktu       prof.Breza

23.11.2017             infekcie horných a dolných močových ciest    dr. Ziaran

30.11.2017             sexuálne poruchy u mužov                               dr.Trebatický

7.12.2017               detská urológia                                                   dr.Breza ml.

14.12.2017             odbery a transplantácie obličiek                     prim.Žilinská

21.12.2017             urolitiáza                                                             Dr.Dubravický

 

prednášky sa konajú v posluchárni č.1, UNB Kramáre  od 14:30 do 16:20 hod