Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PVP)

Názov predmetu: Drogy a drogové závislosti

Cieľová skupina: študenti 4. a 5. ročníka programu všeobecné lekárstvo (povinne voliteľný predmet)

Časový priebeh výučby: zimný semester

Rozsah predmetu: 24/0 S

PREDNÁŠKY

Časový rozvrh prednášok: 3. – 14. týždeň, vo štvrtok od 17:30 do 19:20

Prednášková miestnosť: pedagogické miestnosti Psychiatrickej kliniky (UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie).

 

DátumTémaPrednášajúci
29.09.2016Drogové závislosti, základné pojmy, súčasná drogová scéna, slovník súčasnej generácie závislých.MUDr. M. Turček, PhD.
06.10.2016Závislosť od alkoholu, detekcia a diagnostika.MUDr. M. Turček, PhD.
13.10.2016Závislosť od tabaku.MUDr. M. Turček, PhD.
20.10.2016Kanabinoidy, halucinogény, riziká a komplikácie ich užívania.MUDr. I. André, PhD.
27.10.2016Toxické psychózy a ich liečba.MUDr. I. André, PhD.
03.11.2016Opiáty, závislosť od opiátov, komplikácie závislosti, liečba.MUDr. P. Janík, PhD.
10.11.2016Psychostimulanciá, závislosť od psychostimulancií, komplikácie, diagnostika a liečba.MUDr. P. Janík, PhD.
17.11.2016SVIATOK
24.11.2016Závislosť od farmák, komplikácie, diagnostika a liečba.MUDr. M. Králová, CSc.
01.12.2016Somatické dôsledky a komplikácie závislostí od psychoaktívnych látok a emergentné situácie pri závislostiach.MUDr. M. Králová, CSc.
08.12.2016Psychoterapeutické a resocializačné postupy v liečbe drogových závislostí.MUDr. D. Krajčovičová, CSc.
15.12.2016Súdno-psychiatrické súvislosti drogových závislostí.MUDr. I. André, PhD.

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K PREDMETU

Plán konzultačnej činnosti: Konzultácie sú súčasťou každej prednášky.

 

Povinná (x) a odporúčaná literatúra:

x   Kolibáš, E. – Novotný, V.: Alkohol – Drogy – Závislosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 260 s. ISBN 978-80-223-2315-4

x   Novotný, V. a kol.: Špeciálna psychiatria. 2. vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. 246 s. ISBN 978-80-223-2624-7

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PÍSOMNÝ TEST

Typ testu:  multiple choice (t.j. ľubovolný počet možných správnych odpovedí: 0-4)

Počet otázok: 25

Počet odpovedí pri jednej otázke: 4

Čas na vypracovanie odpovedí: 25 minút

Kritérium úspešnosti: 60 % správnych odpovedí je podmienkou účasti na ústnej časti skúšky

Konanie písomného testu: v deň termínu  skúšky o 08:00 alebo12:30 (pozri v AIS)

Miesto konania písomnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

V prípade opakovania skúšky je potrebné písomnú časť skúšky tiež opakovať.

 

Aktuálne otázky k písomným testom si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.

ÚSTNA SKÚŠKA

Konanie ústnej časti skúšky: v zvolený termín o cca 09:00 alebo o cca 13:30 (pozri v AIS)

Miesto konania ústnej časti skúšky: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, vchod E, 3. poschodie pred sekretariátom kliniky.

Podmienkou účasti na ústnej časti skúšky je úspešné absolvovanie písomného testu.

 

Aktuálne otázky k ústnej skúške si môžete stiahnuť cez tento ODKAZ.