Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava

Náplň stáží Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK (5. ročník)

1.  Priedušková astma  – definícia, rizikové faktory, patogenéza, diagnostika, terapia, inhalačná aplikácia liečiv

2. Chronická obštrukčná choroba pľúc - definícia, rizikové faktory, patogenéza, diagnostika, terapia, inhalačná aplikácia liečiv

3. Karcinóm pľúc - definícia, klasifikácia, diagnostika, terapeutické možnosti

4. Pneumónie –  etiológia, klinický obraz, röntgenový a CT nález, klasifikácia, terapia

5. Funkčné vyšetrenie respiračného traktu – praktická demonštrácia vyšetrovania funkčných ukazovateľov, význam funkčných testov pre diagnostiku, klasifikácia a monitoring

6. Bronchoskopické vyšetrenie – praktická demonštrácia a videoprojekcia, význam bronchoskopie pre diagnostiku, klasifikáciu a monitoring priebehu respiračných chorôb

7. Tuberkulóza pľúc – etiológia,  klinický a rtg  obraz, diagnostika, terapia

Náplň prednášok Kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK (5.ročník)

1.  Tuberkulóza pľúcna a extrapulmonálna   -  definícia, klasifikácia, rtg obraz, liečba, prevencia

2. Chronická obštrukčná choroba pľúc  a  priedušková  astma – klinický a funkčný obraz, priebeh ochorení, moderná liečba obštrukcie dýchacích ciest.

3. Intersticiálne choroby pľúc – klasifikácia, klinický a HRCT nález,  terapeutické možnosti

Prednáška 6. ročník

Respiračná insuficiencia – definícia, príčiny, klinický, rtg a funkčný  obraz, oxygenoterapia

Otázky z pneumológie

Otázky z pneumológie.doc

Testové otázky - interná medicína 2

Testové otázky - interná medicína 2 stiahnete TU.

Test pre 4. ročník

Test pre 4. ročník

Termíny testov

4. ročník 16. krúžok  21.11.2016

4. ročník 23. krúžok  07.12.2016