Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava

Sylaby

Sylaby z hematologie si môžete stiahnúť tu

Obhajoby

Študenti, ktorí končia Diplomové práce na Klinike Hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB majú obhajoby 29.5.2017 o 10:00 hod. na IV. Internej Klinike LFUK a UNB na Antolskej ulici 11.