Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP

4.ročník všeobecné lekárstvo

Prednášky: 

DFNsP poslucháreň , Limbova 1, BA,  / knižnica KDN 7.poschodie

Téma: Záchvaty v detskom veku

Stáže podľa rozvrhu 2016/2017

6.ročník všeobecné lekárstvo:

 

krúžok 27.3.- 31.3. 3.4.- 10.4- 17.4.- 24.4.- 1.5.- 8.5.- 15.5.-
7.4. 14.4. 21.4. 28.4. 5.5. 12.5. 19.5.
23 Po,Ut, St              
29     Po,Ut, St          
1       Po,Ut, St        
21             Po,Ut, St  
18 St.,Št,              
Pi
28               Po,Ut, St
10   Po,Ut, St            
20             St,Št,  
Pi
12     St.,Št,          
Pi
15         Po,Ut, St      


Seminár sú denne od 9,00 hod. v knižnici KDN

1.deň stáží:  cefalea,  psychomotorický vývoj    (asistent: dr. Kolníková, dr. Holubová )

2.deň stáží:  bezvedomie, svalové ochorenia v detskom veku  (asisntent:  Dr. Kolníková Dr. Ramos Rivera,

3.deň stáží: ( Dr. Ramos Rivera, Dr.Švecová)

Sylaby z detskej neurológie

Cefalea: klasifikácia, primárna, sekundárna, akútna, chronická, migréna, tenzná bolesť hlavy

Psychomotorický vývoj: vývojové neurologické vyšetrenie, primitívne reflexy, vyšetrenie novorodenca a kojenca

Bezvedomie: definícia, etiológia, kmeňové reflexy, GCS, intrakraniálna hypertenzia

Svalové ochorenia v detskom veku: klasifikácia, príznaky, laboratórne a EMG nálezy, hlavné svalové dystrofie:  Duchen/ Becker dystrofia

Kŕče: febrilné kŕče, epileptické záchvaty, epilepsia, klasifikácia záchvatov, klasifikácia epileptických syndrómov, status epileticus,

Prednášky: S/A      (1x za semester)     MUDr. Kolníková Miriam PhD/ MUDr.Ramos Rivera

Cefalea v detskom veku,  Kŕče v detskom veku v posluchárni DFNsP, Limbova Bratislava podľa rozvrhu / knižnica KDN, DFNsP, Limbova 1, 7. poschodie