Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava