Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA, v zimnom semestri ak. roka 2017/2018

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
október 2 Interná propedeutika 3 5 1. Vrábelová
október 3 Interná propedeutika 3 11 1. Vrábelová
október 4 Interná propedeutika 3 17 1. Vrábelová
október 5 Interná propedeutika 3 23 1. Vrábelová
október 6 Interná propedeutika 3 29 1. Vrábelová
október 9 Interná propedeutika 3 5 2. Vrábelová
október 10 Interná propedeutika 3 11 2. Vrábelová
október 11 Interná propedeutika 3 17 2. Vrábelová
október 12 Interná propedeutika 3 23 2. Vrábelová
október 13 Interná propedeutika 3 29 2. Vrábelová
október 16 Interná propedeutika 3 5 3. Vrábelová
október 17 Interná propedeutika 3 11 3. Vrábelová
október 18 Interná propedeutika 3 17 3. Vrábelová
október 19 Interná propedeutika 3 23 3. Vrábelová
október 20 Interná propedeutika 3 29 3. Vrábelová
október 23 Interná propedeutika 3 5 4. Vrábelová
október 24 Interná propedeutika 3 11 4. Vrábelová
október 25 Interná propedeutika 3 17 4. Vrábelová
október 26 Interná propedeutika 3 23 4. Vrábelová
október 27 Interná propedeutika 3 29 4. Vrábelová
október 30          
október 31          
november 1          
november 2          
november 3 Interná propedeutika 3 29 5. Šuba
november 6 Interná propedeutika 3 5 5. Šuba
november 7 Interná propedeutika 3 11 5. Šuba
november 8 Interná propedeutika 3 17 5. Jánošiová
november 9 Interná propedeutika 3 23 5. Šuba
november 10 Interná propedeutika 3 39 6. Šuba
november 13 Interná propedeutika 3 5 6. Šuba
november 14 Interná propedeutika 3 11 6. Šuba
november 15 Interná propedeutika 3 17 6. Šuba
november 16 Interná propedeutika 3 23 6. Šuba
november 17          
november 20 Interná propedeutika 3 5 7. Šuba
november 21 Interná propedeutika 3 11 7. Šuba
november 22 Interná propedeutika 3 17 7. Šuba
november 23 Interná propedeutika 3 23 7. Šuba
november 24 Interná propedeutika 3 29 7. Šuba
november 27 Interná propedeutika 3 5 8. Vrábelová
november 28 Interná propedeutika 3 11 8. Vrábelová
november 29 Interná propedeutika 3 17 8. Vrábelová
november 30 Interná propedeutika 3 23 8. Vrábelová
december 1 Interná propedeutika 3 29 8. Vrábelová
december 4 Interná propedeutika 3 5 9. Vrábelová
december 5 Interná propedeutika 3 11 9. Vrábelová
december 6 Interná propedeutika 3 17 9. Vrábelová
december 7 Interná propedeutika 3 23 9. Vrábelová
december 8 Interná propedeutika 3 29 9. Vrábelová
december 11 Interná propedeutika 3 5 10. Vrábelová
december 12 Interná propedeutika 3 11 10. Vrábelová
december 13 Interná propedeutika 3 17 10. Vrábelová
december 14 Interná propedeutika 3 23 10. Vrábelová
december 15 Interná propedeutika 3 29 10. Vrábelová
december 20 Interná propedeutika 3   náhradná stáž Vrábelová
január 2018 11 Interná propedeutika 3   náhradná stáž Vrábelová
január 2018 18 Interná propedeutika 3   náhradná stáž Vrábelová

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky, 3. ročník - zimný semester 2017/2018

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky

3. ročník – zimný semester 2017/2018

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze.

2.

Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru. Základy zdravotníckej dokumentácie. Organizácia práce na internom oddelení. Etické princípy vzťahu lekára a pacienta.

3.

Základy fyzikálneho vyšetrenia inšpekciou, nácvik palpácie a perkusie. Demonštrácia a nácvik auskultácie srdca a pľúc. Záznamy auskultačných nálezov z elektronického a PC záznamu. Vyšetrenie analogických nálezov u pacientov.

4.

Súhrn anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. Vyšetrenie hlavy, krku, hrudníka, brucha a dolných končatín. Nácvik vyšetrenia u pacientov a demonštrácia zaujímavejších nálezov fyzikálneho vyšetrenia u pacientov. Vyšetrenie pacienta za účasti učiteľa a následné samostatné vyšetrenie a napísanie chorobopisu

5.

Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov.

6.

Základy elektrokardiografie. Vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu, demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné elektrokardiografické vyšetrovacie metódy, echokardiografia. Invazívne vyšetrovacie metódy v kardiológii a angiológii.

7.

Vyšetrovacie metódy v pneumológii, spirometria, krvné plyny.

8.

Vyšetrovacie metódy v gastroenterológii, endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej.

9.

Vyšetrovacie metódy v nefrológii, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Funkčné vyšetrenie obličiek, biopsia, sonografia, hemodialýza.

10.

Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia. Samostatné spracovanie pacienta a napísanie chorobopisu, ordinácia základných vyšetrovacích metód a záverečné hodnotenie.

 

 

OZNAMY

NÁHRADNÉ STÁŽE:

Interná propedeutika, 3. ročník VL

zimný semester 2017/2018

20.12.2017 – Náhradná stáž

11.01.2018 – Náhradné stáž

 

18.01.2018 – Náhradná stáž